пятница, 17 февраля 2012 г.

Getsəm...

Nə sevgi, nə əsəb,
nə nifrət, nə qəzəb
qaldı səndən sonra.
yıgdım
ürəyimi yol çantama.
yolum bəlli deyil...
Getsəm,
hara qayıdacaqsan?