понедельник, 27 июня 2022 г.

Gündüz könlümü alıb, gecəyə satdın məni.

Çiçək olsa, susardım, böcəyə satdın məni.

Çölə-çəmənə satdın, meşəyə satdın məni,

Danaya, itə, qurda, keçiyə satdın məni.

Taxçalar yerə düşdü, axçalar cingildədi.

Otuz üç dəfə dindi dilənçi gülüşləri,

İstəyirsən, ad çəkim, kim necə dingildədi -

Mən yaxşı tanıyıram belənçi gülüşləri.


Göz vurdu bir-birinə toqquşan qədəhlərdə

Hiylələr mən öldüyüm saatda sağlıq dedi.

Damarımı doğrayan ülgüc boyda bu dərdə

Kimsə höcətlik dedi, kimsə uşaqlıq dedi.  


Sən kim inandırdı ki, məndə dəmir buxov var?

Olsa, ayağın altda düşməzdim tifil kimi. 

Heyif, yadımdan çıxıb harda itdi açarlar,

Tapıb qandallayardım könlümü qıfıl kimi.


Nə əllərin çatardı, nə gözlərin görərdi,

Nə qiymətli bir əşya olardım sənə, nə qəm.

Bəlkə də, kimsə gəlib bir gecə götürərdi,

Kimsə pıçıldayardı şeir kimi: "sevirəm"...

Üzünə gülümsəyən bir təbəssümə satdın, 

Çirkinə satdın məni, göyçəyə satdın məni.

Nə fərqi var kim üçün, demirəm niyə satdın,

Qiymətimi de bilim, məni neçəyə satdın...

Комментариев нет:

Отправить комментарий