пятница, 17 июня 2022 г.

 


Kölgən düşsə...

(Pyotr, xoruz banlamazdan əvvəl, üç dəfə...)

 

Daş demişdim mən adını, hər çəkəndə ucaldın,

Bir aç bax gör ürəyimdə nə qəşəng məbəd saldın.

 

Gəl gecənin çarmıxına çəkilirəm, gəl görüm,

Gözlərimi yummamışam, şəklini göstər görüm...

 

Lap istəsən, qəzəbinin dişlərini itilə,

İşıqlansın ömrüm-günüm, yandır, od vur fitilə.

 

Qoyma görsün öldüyümü nə düşmən, nə aşina,

Kölgən düşsə, dirilərəm məzarımın başına.

 

Bilirəm ki, gedəcəksən banlamamış xoruzlar,

Qurban olum, bir az da qal, səhərə bir səhər var...

 

Göy üzünün açarını sənə verdim, al saxla,

Öpmə, indi ki gedirsən, möhkəm-möhkəm qucaqla...

 

 

Комментариев нет:

Отправить комментарий